Park d.o.o - Preduzeće za promet cveća, dekoraciju i ozelenjavanje
Kontakt
Adresa:
Oblakovska 48
11000
Beograd
Srbija

Elektronska pošta: park.doo@mts.rs
Telefon: +381 11 32 82 911
Faks: +381 11 32 82 911
http://www.parkdoo.com

Informacije: PIB 100159531, mat.br.07074611